POLITYKA PRYWATNOŚci

 1. Strona klosografia.pl jest prowadzona przez Annę Kłosowską wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posługującą się numerem NIP 826-210-54-02, oraz REGON 146393064. zwaną dalej KŁOSOGRAFIĄ. Dane kontaktowe: adres
  Al. Wyzwolenia 51; 08-440 Pilawa, e-mail: kontakt@klosografia.pl.
 2. Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym
  o celach i sposobach przetwarzania danych, jest  KŁOSOGRAFIA.
 3. KŁOSOGRAFIA jest administratorem danych osobowych potencjalnych klientów, którzy z własnej inicjatywy nawiążą kontakt z KŁOSOGRAFIĄ, faktycznych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania  świadczonych przez KŁOSOGRAFIĘ usług.
 4. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez KŁOSOGRAFIĘ ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 powyżej.
 1. KŁOSOGRAFIA przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 2. KŁOSOGRAFIA przetwarza dane w następujących celach:
 • zawarcia umowy
 • wykonania zamówionej usługi;
 • marketingu;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 1. Dostęp do danych osobowych mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz KŁOSOGRAFII (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania serwisów Administratora. KŁOSOGRAFIA nie udostępnia danych innym podmiotom niż wskazani powyżej, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa.
 1. KŁOSOGRAFIA nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez KŁOSOGRAFIĘ na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez KŁOSOGRAFIĘ przez okres świadczenia usług, wymiany wiadomości i kontaktu oraz okres wymagany przepisami prawa w związku z celem jakim dana osoba się kontaktuje.
 4. Każdemu czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy dana osoba uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla podjęcia współpracy oraz realizacji  umowy z KŁOSOGRAFIĄ.

PLIKI COOKIE

Serwisy www.klosografia.pl używają technologii śledzących, w tym plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Cookies  ułatwiają  korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn bowiem identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb.

KŁOSOGRAFIA stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard swoich stron, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

KŁOSOGRAFIA wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera, użytkownika i jego danych. Działanie plików można wyłączyć, jednak może spowodować to ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z serwisu

Pliki cookies zapisywane są w pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika zatem  użytkownik może samodzielnie zarządzać ustawieniami plików cookies.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnione korzystanie z niektórych usług w ramach serwisów KŁOSOGRAFII.

Informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach konkretnych przeglądarek internetowych.

 Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

PRAWA AUTORSKIE

Jeżeli wyraźnie nie wskazano  inaczej, wszystkie materiały zawarte na stronie www.klosografia.pl  (zdjęcie, grafiki, teksty, jak również inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub innymi prawami ochronnymi i należą do KŁOSOGRAFII.